Digitale collecte (GIVT)         Begeleiding GIVT          De dienst beluisteren         Enschede West leest de bijbel  

 

Voor meer informatie over a.s. zondagmorgen graag inloggen en dan naar menu-item Inroim -> Corona weekbrief. Deze wordt zo actueel als mogelijk gehouden. Onder dit menu vindt u ook de liturgie van de eerstvolgende zondag.

GKV Enschede West   Coronabericht Inroim dd 08 06 2020

De Immanuëlkerk Enschede-West heet u van harte welkom op deze site.

Onze gemeente wil een warme, gastvrije en veilige christelijke gemeente zijn, waarvan de leden oog hebben voor elkaar en voor gasten.

We beseffen dat we afhankelijk zijn van onze God, en willen ons laten leiden door zijn Woord en Geest. We verlangen een gemeente te zijn, waarin ieder zich inzet voor de eigen geestelijke groei en voor die van de anderen.

We willen graag dienstbaar zijn aan de mensen in onze omgeving om zo de liefde van God door te geven in Woord en daad. We verlangen ernaar dat steeds meer mensen Jezus leren kennen. Ons persoonlijk leven en onze onderlinge omgang zijn niet volmaakt. We hebben elkaar hard nodig om op elkaar toe te zien, elkaar te bemoedigen en elkaar te versterken in het geloof, en in liefde en zorg voor elkaar.

Gelijktijdig willen we elkaar ook bemoedigen in de veelkleurige verschillen die in onze gemeente tot uiting komen. We willen graag groeien in het leven uit genade en in het besef dat we elkaar kunnen dienen.